"To nie ludzie. To przywództwo"Zawodnik nie zrobił tego, co kazał mu trener. Trener nie wykonał polecenia koordynatora. Koordynator nie wywiązał się z zadania postawionego mu przez prezesa. Co czuje osoba “zarządzająca” w każdej z powyższych sytuacji?
Złość? Frustrację? Bezradność?
Czy przez twoją głowę przechodzi wtedy któraś z poniższych myśli?
  • On się nie nadaje.
  • Młodzi ludzie nie są dziś tak pracowici jak kiedyś.
  • Muszę go zwolnić.

Co sprawia jednak, że są liderzy, którzy wydają się nie mieć przedstawionych problemów?


Przywództwo nie ma nic wspólnego z pozycją wewnątrz organizacji.
Przywództwo nie polega na kierowaniu, ale na dbaniu o tych, którymi kierujemy.

Simon Sinek


Przywództwo polega na pomaganiu innym w rozwoju i osiąganiu sukcesów.
Przywództwo nie jest dla ciebie, tylko dla innych.

Jack Welch


Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się wziąć pod uwagę, że problem wcale niekoniecznie leży po drugiej stronie? Może odpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy spoczywa na twoich barkach? I to ty potrzebujesz się zmienić?
To nie przypadek, że najwięksi przywódcy wydają się mówić to samo.

Zadbaj o ludzi, a oni zatroszczą się o klientów.

Richard Branson


Zwłaszcza w XXI wieku ludzie - zawodnicy, trenerzy, pracownicy - nie potrzebują być (mikro)zarządzani. Potrzebują przywództwa. Inspiracji. Szacunku. Podmiotowego traktowania. Partnerskich relacji. 
Potrzebują czuć, że druga strona autentycznie interesuje się ich potrzebami i aspiracjami. Oczekują współpracy. Nie ślepego wykonywania poleceń. Krzyk ani rozkazy nie robią na nich wrażenia. Nie reagują na bycie traktowanym “z góry”. Marzą o spotkaniu prawdziwego lidera, dzięki któremu sami znajdą w sobie motywację do działania.

Przywódca to ktoś, kto bierze pod uwagę i docenia drugiego człowieka niezależnie od tego, kim ten ktoś dla niego jest. Ktoś, kto traktuje drugą stronę na równi, po ludzku, bez względu na okoliczności. Ktoś, kto rozumie ludzi. I podchodzi do każdego człowieka indywidualnie. To robi różnicę.


Przywództwo jest taką samą umiejętnością, jak każda inna.
Jest czymś, nad czym można pracować.

Simon Sinek